Mit tehetünk akkor, ha követelésünk keletkezett egy külföldi személlyel szemben?

Másik ország, másik jog?

Az internetes kereskedelem széleskörű elterjedésével és az Unión belüli szabad mozgás és munkavállalás hatására eltérő országbeli magánszemélyek és cégek között is különféle üzleti kapcsolatok jönnek létre a mindennapi adásvételtől kezdődően a nagy értékű gépkocsi vagy hajóvásárlásig, a lakásbérleti szerződéstől az építési-szerelési munkák elvégzéséig. Ha a külföldi fél nem megfelelőn teljesíti a szerződésben vállaltakat, akkor a magyar állampolgárnak vagy cégnek pénzkövetelése keletkezik a külföldi személlyel szemben. Mit lehet ilyenkor tenni? Mondjunk le róla, mert egy idegen ország ismeretlen jogrendje alapján úgy sem lehet nyerni, vagy van más mód is? Tanácsom, hogy semmiképpen ne mondjon le róla, mert van rá megfelelő megoldás.

Ilyenkor különbséget kell tennünk aszerint, hogy a külföldi adósunk az Európai Unió egyik tagállamában lakik-e vagy sem. Az Uniós tagállam esetében, ha valakivel szemben eljárást akarunk kezdeményezni, van olyan megoldás, mely nem teszi szükségessé a másik állam jogrendjének ismeretét és ottani ügyvéd igénybevételét. Az Unió érdekelt abban, hogy a különböző tagállamok állampolgárai és cégei egymással megbízható módon tudjanak ügyleteket kötni, és ha vita keletkezik közöttük, annak megfelelő, könnyen elérhető jogi megoldása legyen. Ne kelljen a másik állam jogrendjét ismerni annak, aki valamilyen követelését a másik tagállamban kívánja érvényesíteni. Az Európai Unióban a pénzbeli követelések érvényesítésére kétféle lehetőség van. Az egyik az európai fizetési meghagyás, míg a másik a kisértékű ügyek európai eljárása.

Dánia, mint kivétel

Azonban az Unióban sem minden tagállam vesz részt mindenben, így Dánia nem vesz részt az igazságügyi együttműködésben, ezáltal dániai követelés esetén nem tudunk ezekkel a lehetőségekkel élni. Ha dániai követelése van, a Köller Ügyvédi Iroda elismert dán ügyvédi partnerével együttműködve teljeskörű jogi szolgáltatást tud nyújtani dániai követelések érvényesítésében és behajtásában is. Forduljon hozzánk bizalommal a + 36 70 566 3616 telefonszámon vagy itt jobb oldalon a közvetlen üzenetküldés lehetőséget használva.

Ellenkező esetben is, mikor ön ellen van dán személynek vagy cégnek követelése, akkor segítséget tudunk nyújtani az ügy tisztázásában, jogi és gyakorlati megoldásában.

Az Egyesült Királyság kilépése

A másik kivétel az Egyesült Királyság, mely állam esetében 2020. december 31-ével lejár az átmeneti időszak, amíg még kölcsönösen alkalmazhatóak voltak az Európai Unió jogszabályai. Így 2021. január 1-től kezdődően velük szemben sem lehet európai fizetési meghagyást vagy kisértékű követelés európai eljárást kezdeményezni. Ezen ügyekre is van megoldási javaslatunk, forduljon hozzánk bizalommal a + 36 70 566 3616 telefonszámon vagy vagy itt jobb oldalon a közvetlen üzenetküldés lehetőséget használva.

Mire jó az európai fizetési meghagyás?

Nem csak Magyarországon, hanem Európában is behajtjuk pénzkövetelését

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásának célja, az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásának időpontjában esedékes, meghatározott összegű pénzkövetelések behajtása. Ha valakinek pénzkövetelése van, egy másik tagország állampolgárával vagy cégével szemben, akkor európai fizetési meghagyás kiadását kérheti az adós ellen. Az erre szolgáló megfelelő nyomtatvány kitöltésével és magyar közjegyzőnél való benyújtásával kezdeményezhető az eljárás. Az eljárás közjegyzői díja a követelés értékének 3%-a. 5000 euró alatti pénzkövetelés csak ezzel az eljárással érvényesíthető. (Korábban ez az összeg 2000 euró volt, de időközben felemelték. Egyes uniós tájékoztató oldalakon még a korábbi összeg szerepel.) A fizetési meghagyás alapján végrehajtás kezdeményezhető külföldön az adós ellen. A végrehajthatóvá vált európai fizetési meghagyást ugyanolyan feltételek mellett kell végrehajtani, mint a Magyarországon kibocsátott végrehajtható határozatokat.

A Köller Ügyvédi Iroda teljes körű jogi segítséget nyújt önnek külföldi személlyel vagy céggel szembeni követelése érvényesítésében! E körben az ügy áttekintése után, a legcélravezetőbb megoldást javasoljuk önnek. Jogi tanácsadással is segítjük, illetve előkészítjük és végigvisszük az ügyét, annak érdekében, hogy elkerülje a jogi csapdákat. Forduljon hozzánk bizalommal a + 36 70 566 3616 telefonszámon vagy itt jobb oldalon a közvetlen üzenetküldés lehetőséget használva!

Az Európai fizetési meghagyásról itt található további információ: https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-hu.do

Itt pedig a Magyar Közjegyzői Kamara honlapján érhető el információ: https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/EUFMH.php

A teljes Uniós jogszabály itt olvasható:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1896&qid=1607362299020&from=HU