Ingatlan adásvétel ügyvédi munkadíja 59.900,- Ft-tól*.

*Ingatlan adásvételek esetén ezen felül költségként merül fel a tulajdoni lap másolat díjaként 1000 Ft, igazgatás szolgáltatási díjként 6600 Ft ingatlanonként.

Kedvezményes ügyvédi díjak on-line cégalapítás és módosítás esetén! Kft. és Bt. alapítása 39.900,- Ft-tól**. Tagváltozás, üzletrész adásvétel 64.900,- Ft*.

**A kft., bt. és kkt, egyeni cég, nyug. szöv. alapítása illetékmentes. Egyszerűsített cégeljárás és kft., bt., kkt. és egyéni cég esetén közzétételi költségtérítést sem kell fizetni. A későbbi változásbejegyzésekre a mentesség már nem vonatkozik.

Tagi kölcsön szerződés 29.900,- Ft-tól.*

Felszólító levél küldése 34.900,- Ft-tól.*

Az általam nyújtott ügyvédi szolgáltatás díját áfa nem terheli, ami kedvezőbb díj kialakítását teszi lehetővé.


Az ügyvédi munkadíjak szabad megállapodás tárgyát képezik. Az adott ügyvédi megbízás díja az elvállalt munkától és az elvégzendő feladattól függően eltérő lehet.


Óradíjban történő megállapodás esetén ügyfeleimet előzetesen tájékoztatom a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről. A megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg az ügyfél munkadíj előleget fizet, amelynek összegét az ügy jellegétől függően állapítjuk meg.

Szolgáltatásaim átalány díjas megbízási szerződés keretei között is igénybe vehetőek.


Nagyobb perértékű bírósági eljárások esetében ügyvédi munkadíjam a perérték meghatározott százalékában, avagy előre egyeztetett fix díj + sikerdíj konstrukcióban kerülhet meghatározásra.


Amennyiben tanácsadásra kerül sor, az ügyre vonatkozó teljes megbízás nélkül, konzultációs óradíjat számítok fel. Konzultáció díja magánszemélyek számára 19.900 Ft /óra, cégek számára 27.900 Ft/óra, megkezdett óránként.*


* Az ügy ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeket (például: illeték, közzétételi költségtérítés, igazgatási szolgáltatási díj, szakértői díjelőleg, földmérő díja, postaköltség) az ügyvédi munkadíj nem tartalmazza. Ügyfeleinket a költség felmerülésekor hívjuk fel az összeg megfizetésére. Általános költségátalány az egyedileg nem nevesíthető, de a feladat ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása és az elhasználódó eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére a megbízási díj 12%-a mértékben merül fel.

Forduljon hozzám bizalommal árajánlatkérésével!