Polgári és kereskedelmi jog

 • cégalapítás, cégképviselet, létesítőokirat-módosítás, átalakulás, M&A
 • általános szerződési feltételek kidolgozása
 • zálogjogi, és egyéb biztosítéki szerződések szerkesztése, hatósági nyilvántartásba való bejegyeztetése
 • jótállás és szavatossági jogok, valamint
 • kártérítés érvényesítése
 • értékpapír kibocsátás, részvénykönyv-vezetés

Követeléskezelés

 • követelések fizetési felszólítás útján való kezelése
 • fizetési meghagyásos eljárás indítása
 • végrehajtási eljárás kezdeményezése
 • peres eljárásban való követelés érvényesítés
 • csőd- és felszámolási eljárásban jogi képviselet ellátása

Ingatlanügyek

 • adásvételek lebonyolítása
 • bérleti és használati szerződések szerkesztése, bérleti díjak érvényesítése
 • jelzálog és egyéb terhek bejegyeztetése, töröltetése
 • ingatlan beruházók számára adásvételi szerződésminták készítése
 • telekmegosztás, telekösszevonás
 • magánutak létesítése
 • építési engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyek
 • földhivatali ügyintézés

Társasház

 • társasház alapítás
 • alapító okirat módosítás
 • közgyűlések előkészítése, lebonyolítása, a szabályszerű határozathozatal biztosítása
 • közös költség behajtása, jelzálogjog bejegyeztetése

Munkajog

 • munkaszerződések szerkesztése, aktualizálása
 • felmondással kapcsolatos ügyek kezelése
 • közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek

GDPR

 • adatvédelmi szabályzat szerkesztése
 • adatvédelmi tájékoztató szerkesztése
 • adatvédelmi tanácsadás

Civil szervezetek

 • egyesületek alapítása
 • alapítvány létrehozása

Európai Uniós pályázatok

 • pályázati anyagok jogi elemzése
 • támogatási szerződések jogi vizsgálata
 • projektek megvalósításában való jogi közreműködés
 • Projektzárás előkészítésében és lebonyolításában való jogi közreműködés

Bank és pénzügyi jog

 • hitelintézet és pénzügyi vállalkozás alapítása
 • általános szerződési feltételek és belső szabályzatok elkészítése
 • alapítási és működési engedélyek beszerzése
 • termékfejlesztésben való jogi közreműködés, szerződésminták szerkesztése és véleményezése
 • vezető állású személyek előzetes felügyeleti engedélyének beszerzése

Befektetési alapok

 • befektetési alap és alapkezelő alapításában való jogi közreműködés
 • felügyeleti engedélyek beszerzése
 • kezelési szabályzat szerkesztése, véleményezése

Légitársaságok, repülőjegy visszatérítés

 • lemondott foglalás, megtagadott beszállás miatti visszatérítés és kártalanítási ügyek
 • késő repülőgép miatti kártalanítási ügyek