Megállapodtunk, megkötöttük és teljesítettük a szerződést, de az adós csak ígérget, időt húz, de fizetni nem akar. Hogyan hajtsuk be jogos követelésünket?

Fizetési felszólítás

A követelés behajtásának első lépése az adós írásbeli felszólítása a követelés teljesítésére. A felszólító levél tartalmát legfőképpen a Polgári törvénykönyv, valamint a a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény határozza meg. Az adós előzetes, megfelelő tartalmú felszólítása szükséges ahhoz, hogy vele szemben jogi eljárást lehessen kezdeményezni.

A fizetőképes, de bepróbálkozó adóst egy jól megfogalmazott ügyvédi felszólítás már fizetésre tudja ösztönözni.

Fizetési meghagyás

Ha a fizetési felszólításra sem fizet az adós, akkor fizetési meghagyásos eljárást lehet ellene indítani. 3 millió forint alatti követelés esetén, nem lehet azonnal perelni, hanem előbb fizetési meghagyást kell kezdeményezni az adóssal szemben. Jogi személyek csak elektronikus úton kezdeményezhetik ezt. A kérelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara rendszerén keresztül elektronikus úton lehet benyújtani. Magánszemélyeknek lehetőségük van papír alapú kérelmet benyújtani az illetékes közjegyzőnél. Mind a jogi személyek, mind a magánszemélyek esetében javasolt ügyvédet igénybe venni, mert a követelés meghatározása, jogcímek megtalálása, a szükséges adminisztráció hozzáértést igényel. Kérem hívjon most, ha hatékony és eredményes eljárást szeretne!

A közjegyző kiküldi az adósnak a fizetési meghagyást, és ha annak az adós nem mond ellent 15 napon belül, úgy a fizetési meghagyás jogerős lesz, és indítható az adós ellen a végrehajtási eljárás.

Gazdálkodó szervezet adós ellen ez esetben felszámolási eljárást is lehet kezdeményezni végrehajtás helyett.

Ha az adós határidőn belül ellentmondással él, akkor perré alakul az ügy, és perben fog dönteni bíróság a követelés fennállásáról és összegéről.

A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői díja a követelés 3%-a, (de legalább 8.000 Ft, legfeljebb 300.000 Ft).

A 3.000.000 Ft értékhatár fölötti ügyek esetében lehet közvetlenül pert indítani bíróságnál.

Peres eljárás

A perhez keresetlevelet kell benyújtanunk az illetékes bírósághoz, valamint a pertárgyérték 6%-a összegű eljárási illetéket is be kell fizetni (amelybe beleszámít a fizetési meghagyás kapcsán már kifizetett 3%). A bíróság a keresetlevelet a benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és amennyiben hiánypótlásra nem kerül sor, úgy 30-90 napon belül tárgyalást tűz ki (első fokú eljárás). A per első tárgyalása perfelvételi tárgyalás. A bíróság indokolt esetben több perfelvételi tárgyalást is tarthat. A perfelvételi tárgyaláson szükséges előterjeszteni a tényállításokat, és a bizonyítási indítványokat. A perfelvételi szak lezárásakor a bíróság meghatározza, a jogvita kereteit, és hogy mely peres fél mely körülményeket bizonyítson. A perfelvételt követik az érdemi tárgyalások, melyek során a bizonyítékok tárgyalására kerül sor. A tárgyalások számától függően alakul a pereskedéssel töltött idő, amely akár több év is lehet. Ha az elsőfokú döntés ellen valamelyik fél fellebbezést nyújt be, úgy a per másodfokú bíróság elé kerül. A másodfokú eljárásban hozott döntés jogerős. (Meghatározott körülmények esetén felülvizsgálatot lehet kérni a Kúriától, illetve perújításra kerülhet sor.) A peres eljárás költségeit a pervesztes fél viseli.

Látható, hogy idő és költségkímélés szempontjából nem a bírósági per kezdeményezése a leghatékonyabb eljárás. Forduljon hozzám ügyvédi tanácsért, hogy megbeszéljük miként lehet követelését a leghatékonyabban érvényesíteni! Hívjon most a +36 70 566 3616 telefonszámon!

Ha az adós az őt elmarasztaló jogerős ítéletben meghatározott idő alatt sem fizet, akkor végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni ellene, végrehajtási kérelem benyújtásával. Gazdálkodó szervezetek felszámoltatására is lehetőség van ilyen esetben.

Végrehajtási eljárás

Végrehajtható okiratot a közjegyző vagy a bíróság megküldi az illetékes bírósági végrehajtónak. A végrehajtó a követelés azonnali megfizetésére felhívja az adóst, majd lefoglalja annak vagyontárgyait, letiltja a munkabérét, végrehajtás alá vonja az adós bankszámláját, értékpapírszámláját. A végrehajtási eljárás megindításához 1% végrehajtási illetéket, valamint egy bizonyos összegű díjelőleget is (9.000-85.000 Ft) a végrehajtást kérőnek kell befizetnie, de ezeket a végrehajtó az adóson behajtja, mert a végrehajtási eljárás költségeit (is) az adós viseli. Az adós tartozását ez tovább növeli az eljáró végrehajtói iroda munkadíjával és jutalékával, kiadásaival, valamint a végrehajtási díjátalánnyal és illetékkel. Gyors eredményt a végrehajtás akkor hoz, ha az adósnak van lefoglalható vagyona, illetve jövedelme, amiből a tartozás behajtható.

Ha a végrehajtás nem vezetett eredményre, akkor az adós gazdálkodó szervezettel szemben felszámolási eljárás kezdeményezhető.

Felszámolási eljárás

Gazdálkodó szervezetekkel szembeni követelések behajtása felszámolási eljárással is történhet. A felszámolás tekinthető totális végrehajtásnak, mert ilyenkor az adós minden hitelezővel szembeni minden tartozása egyszerre esedékessé válik, és jellemzően a felszámolási eljárás a gazdálkodó szervezet megszűnésével végződik.

A bíróság megállapítja az adós fizetésképtelenségét ha,

– nem vitatott követelését az esedékességet követő 20 napon belül és az ezt követő felszólítás ellenére sem fizette ki, vagy

– jogerős bírósági határozatban vagy fizetési meghagyásban megállapított tartozását nem fizette ki, vagy

– az ellene folytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy

– csőd vagy felszámolási eljárásban kötött egyezséget nem teljesítette

Egyéb esetek is vannak, például ahol az adós kezdeményezi maga ellen a felszámolást.

Az adós gazdálkodószervezet elkerülni ezt úgy tudja, ha inkább kifizeti a felszámolást kérelmező hitelezőjével szembeni tartozását, minthogy felszámolják a céget. Ezt az adós cég a bíróság fizetésképtelenséggel kapcsolatos értesítése átvételét követően még meg tudja tenni. Tehát a felszámolási eljárás kezdeményezése az adós ellen tud arra irányulni, hogy egy konkrét követelését eredményezze.

Ha a bíróság megállapítja az adós fizetésképtelenségét, elrendeli az adós felszámolását, akkor minden hitelezőnek 40 napon belül be kell jelentenie a követelését a kijelölt felszámoló felé, és be kell fizetni a követelés 1%-át (20.000-400.000 Ft), mert csak akkor veszi a hitelezői követelést nyilvántartásba a felszámoló.

Több évtizedes ügyvédi munkám során milliárdos nagyságrendben érvényesítettem ügyfeleim követelését sikerrel. Hívjon most és megtalálom a megoldást problémájára!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük