Fellebbezés lehetőségének megszűnése

Az önkormányzat határozata ellen már nem lehet fellebbezni?


Az általános közigazgatási rendtartás (Ákr. 2016. évi CL. tv.) megszüntette azt az általános szabályt, hogy a közigazgatási határozatok ellen mindig lehet fellebbezni. Egyre többféle határozat ellen szűnik meg a fellebbezés lehetősége. Így 2020. március 1-től az építési engedéllyel szemben pl. a szomszéd nem fog tudni fellebbezni, hanem pert kell indítania a bíróságnál, ha az építési engedélyt jogsértőnek találja. Amúgy az építési ügyekben nem a helyi építésügyi osztály, hanem a kormányhivatal fog eljárni. Attól tartok ez komplikáltabbá és drágábbá fogja tenni az eljárást, vagyis megnehezíti a jogorvoslat igénybevételét. Eddig egy akár laikus által megírt fellebbezést is be lehetett nyújtani a kiküldött építési engedéllyel szemben (30e Ft illetékkel), most keresettel pert kell indítani, jóval bonyolultabb és összetettebb eljárási szabályok és követelmények betartásával.
Egyéb Közigazgatási ügyekben is csak akkor lehet fellebbezni az első fokú határozat ellen, ha azt törvény megengedi. Az ügyek, melyek esetében lehet fellebbezést benyújtani nincsenek egy helyen felsorolva.

Már találkoztam olyan üggyel, hogy az ügyfélnek tudomása sem volt arról, hogy vele kapcsolatban eljárás indult, hanem kapott az önkormányzattól egy határozatot 8 napon belüli végrehajtás előírásával, ami ellen fellebbezésnek nem volt helye. Ezek szerint esetleg több százezer forintos költséggel kellene, akár több év alatt lebonyolódó pert indítani egy kis értékű ügyben? A nagyon bonyolulttá változtatott peres eljárások körében a bíróságnak sok lehetősége van arra, hogy eljárásjogi okból „elkaszálja” az ügyet, és az érdemi tárgyalásig az el se jusson. Ez további kockázatot jelent az ügyfél és persze ügyvédje számára is.

A fellebbezés eddig arra is alkalmas volt, hogy az első fokú hatóság azt elolvasva saját hatáskörében módosítsa a határozatát és ezzel hatékonyan oldjon meg egy problémát. Most is lesz hasonló lehetőség, mert a keresetlevél alapján, ha a hatóság maga felismeri jogszabálysértését, akkor módosítja vagy visszavonja a határozatát. Ha nincs ellenérdekű fél, akkor jogszabálysértés nélkül is visszavonhatja vagy módosíthatja a határozatát.

Az önkormányzatokon kívül nagy számú egyéb közigazgatási hatóság van, de ide tartoznak a kamarák is. Így elnehezedhet a jogorvoslathoz való jog gyakorlása, tekintettel arra, hogy a fellebbezési jog eltörlését – a jogalkotói nyilatkozatok szerint – ki akarják terjeszteni további ügycsoportokra is.